Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

 

PRÆDIKEN TIL 4.SØNDAG EFTER PÅSKE, 2. TEKSTRÆKKE.

Salmisten skriver: Hvis ikke Herren havde været med os, det skal Israel sige, hvis ikke Herren havde været med os, dengang mennesker rejste sig mod os, da havde de slugt os levende i deres flammende vrede mod os, da var vandet skyllet over os, floden var strømmet over os, da var det brusende vand strømmet over os. Lovet være Herren, der ikke gjorde os til bytte mellem deres tænder! Vort liv blev reddet som fuglen fra fuglefængernes fælde. Fælden blev knust, og vi blev reddet. Vi har vor hjælp i Herrens navn, himlens og jordens skaber. Salmernes Bog 124,1-8


Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord; han gik til ypperstepræsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til Vejen, og som han kunne finde, både mænd og kvinder, og føre dem til Jerusalem. Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige: »Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?« Han svarede: »Hvem er du, herre?« Han sagde: »Jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre.« Hans rejseledsagere stod målløse; nok hørte de røsten, men de så ingen. Så rejste Saulus sig op fra jorden, men skønt hans øjne var vidt åbne, kunne han ikke se. De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. I tre dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak. I Damaskus var der en discipel, som hed Ananias, og til ham sagde Herren i et syn: »Ananias!« Han svarede: »Ja, Herre!« Herren sagde til ham: »Rejs dig og gå hen i Den lige Gade og spørg i Judas' hus efter Saulus fra Tarsus. For han beder, og han har i et syn set en mand, der hedder Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen kunne se.« Ananias svarede: »Herre, jeg har hørt af mange, hvor meget ondt denne mand har gjort mod dine hellige i Jerusalem. Og her har han fuldmagt fra ypperstepræsterne til at fængsle alle dem, der påkalder dit navn.« Men Herren sagde til ham: »Gå! For han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn, og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld.« Så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og sagde: »Broder Saul, Herren har sendt mig, Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skal kunne se og blive fyldt af Helligånden.« Og straks var det, som faldt der skæl fra hans øjne, han kunne se igen, og han rejste sig og blev døbt. Apostlenes Gerninger 9,1-18


Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til dem: »Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig; han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne.« Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.« De svarede ham: »Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige: I skal blive frie?« Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.« Johannesevangeliet 8,28-36

 

Prædiken til 4.s.e.påske 2020

De kan slet ikke se det, jøderne omkring Jesus. Jo han taler godt og smukt, de kommer til tro på ham, står der, men da han kalder dem ufrie, fanget i synd og usandhed, så bliver de vrede og det kan man jo sådan set godt forstå. De kan nemlig slet ikke se det.

Saulus fra Tarsus har til gengæld sit raseri og sit forsæt levende for sine øjne. Det er det han ser! Han vil til Damaskus, som ypperstepræstens udsending, for at finde de kristne der, anholde dem og tage dem med tilbage til Jerusalem til dom og stening. For de kristne er gudsbespottere, vantro, de vanhelliger og besmitter Gud. De bør straffes, sådan ser Saulus det.

Vi mennesker, vi ser. Mennesket og de andre medlemmer af abefamilien har synet som den vigtigste sans. Aberne er skabt til et liv i træets top. Et liv, hvor afstandsbedømmelse og evnen til at "se sig for" er altafgørende. Når vi aber opfatter og beskriver virkeligheden, er synssansen det vigtigste. Vi drømmer i synsindtryk, vi husker i synsindtryk, og vi meddeler os til hinanden i synsindtryk. Mennesket møder verden med øjnene, menneskets verden er den visuelle verden. Sådan er det ikke for alle verdens væsener. Grisen går helt anderledes til værks. Grisens verden er trynens verden, og grisen føler sig frem. Et hastigt kig på svinehjernen viser tydeligt, at langt den største del af grisehjernens sansecortex er afsat til at behandle føleimpulser fra trynespidsen. Alt tyder på, at grisen oplever verden gennem trynen. Skal man underholde en gris, skal man ikke vise en YouTube video, så skal man give den noget spændende at gnubbe trynespidsen imod. Der er mange gode timers tankeleg gemt i overvejelserne over, hvorledes verden ser ud for de andre pattedyr: Hunden, der opsnuser sin virkelighed, rotten, der mærker verden med sine knurhår, flagermusen, der lever i ekkoet af sine egne skrig. Verden er mangfoldig, og der er altid noget at tænke på.

Men tilbage til Saulus på vejen til Damaskus. Der går han, opfyldt af sin vision om at forfølge de kristne, Det er det eneste han ser for sig. Det er selvfølgelig derfor Gud lader sit lys blænde og blinde ham. Saulus er nødt til at få lukket sit syn ned for at kunne høre. I tre dage er han blind, i tre dage spiser og drikker han ikke, i tre dage beder han og lytter han. Tre dage i dødsriget, så opvækker Ananias ham på Herrens bud. Og som en slange skifter ham og er fornyet, falder der skæl fra hans øjne, han kan se, han bliver døbt, han er genfødt til et helt nyt liv.

Et lyttende liv, et liv i Ordets tjeneste. I sit brev til menigheden i Korinth skulle Paulus, som han kaldte sig efter at han var blevet kristen, skrive om det at blive kristen at ”Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til”

Vi lever i synets tid. En tid, hvor det er svært at komme til orde, ikke fordi der ikke er nogen der taler, alle taler hele tiden, men mere fordi ingen synes at lytte. Vi ser og ser. Billeder på alle vores forskellige skærme, serier, film, snapshots, Instagram, selfies. Vores hjerner, som af natur er mest optaget af det synlige, af at tolke synsindtryk, bliver se-narkomaner. En af mine bekendte har før rejst rundt på skoler og fortalt for børnene. Det gør hun ikke mere, siger hun, for børnene kan ikke bevare roen og lytte til fortælling, oplever hun. Hvor hun for bare ti år siden kunne fortælle i 30 minutter også for ret små børn, så klarer de knap 10 minutter i dag. En anden jeg kender er gymnasielærer, hun var til et foredrag. Hun fulgtes med nogle af sine elever. De var aldrig rigtig blevet optaget af foredraget, som vist ellers var blændende, for der var ingen billeder…

Kristendom er i meget høj grad Ordets tro. Ordet der høres har forrang fremfor synet der ses. Dette er især tydeligt i den udgave af kristendommen vi kender her i det nordlige Europa, den Luthersk Evangeliske udgave. En efterreformatorisk kirke er ren i sit udtryk, ikke billedforagtende, men aldrig billeddyrkende. Et lytterum. Nogle steder i Folkekirken prøver man at hjælpe moderne synsfikserede mennesker ved at bruge billeder mere i gudstjenesten, sætte skærme op og vise billeder og filmklip på projektor og storskærm. Det kan være udmærket tror jeg. Og selv kan jeg også synes at kunst, billeder, kan være værdifulde som fortolkningsgreb til ordene.

Men jeg tror simpelthen det er vigtigt, at vi holder os selv fast på, at vi skal lytte mere end vi ser, når det kommer til troen. For synet bedrager os. Kun med hjertet ser man rigtigt, siger den lille prins. Hjerneforskeren Peter Lund Madsen siger det sådan her: 'Vi ser ikke det, som øjet ser. Det, vi ser i vores bevidsthed, er hjernens fortolkning af det, som øjet ser. Det er det tætteste, vi kommer på virkeligheden, og det er langtfra. Langt størstedelen af vores virkelighedsopfattelse er baseret på hjernedigt. Hjernespind. Noget hjernen finder på for at få tingene til at hænge sammen.'

Saulus blev blændet og blindet. Han blev talt til af Jesus og han måtte bede og lytte i tre dage for at få sandheden. Sandheden nemlig med stor S. For hvad er så sandheden, den med stort S? Den man sættes fri af ved at blive i Jesus Ord og ved at være hans discipel?

Jo, Sandheden er Kristus Guds Ord, Han er selve Sandheden. Ved Ham blev verden til, Gud talte Ordet ind i verden, ordet var før lyset. Før noget kunne ses, kunne Gud høres, som Kristus.

Han er vores liv og vores grund til glæde. Han er vores begyndelse og vores ende. Han er alt og vi er hans brødre og søstre, Guds elskede børn. Det er Sandheden om os!

Og den Sandhed finder selv sin vej til os. Gud skaber selv sin vej for sit ord. Sådan var det for Moses og de andre profeter, sådan var det for folk på Jesus tid og sådan var det for Saulus, der blev en ny skabning, kaldte sig Paulus og skrev til os, så vi kan høre det i dag, en stemme og et ord der kommer til os på tværs af alle synsforstyrrelser og bedrag: ”Er nogen i Kristus er han er ny skabning. Se det gamle er forbi, noget nyt er blevet til!” Amen.

Glædelig 4. søndag efter påske.
Sognepræst Katharina Rothbøll Raarup

INFO-TJENESTE

Her kan du nu tilmelde dig Email-info om gudstjenester og arrangementer.  

* påkrævet

Vælg, hvordan du vil modtage information fra de4kirker.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet via linket nederst i mailen.

Del dette:

PRIVATLIVSPOLITIK

Gudstjenester

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Ø. Hjermitslev kirke

7. jun 10:30
11:30
7. jun 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Tolstrup kirke

14. jun 10:30
11:30
14. jun 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Thise kirke

21. jun 10:30
11:30
21. jun 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Stenum kirke

28. jun 10:30
11:30
28. jun 10:30 -
11:30

Andre arrangementer

BegivenhedDato

Orienterings- og Menighedssmøde i Kirkeladen

Menighedsrådet indbyder til orienteringsmøde. Der orienteres om årets gang i …

9. jun 19:00
21:00
9. jun 19:00 -
21:00

Sommerskole i Kirkeladen

Læs mere her: www.de4kirker.dk/boernehjoerne/sommerskole-2020/

3. aug 09:00
15:00
3. aug 09:00 -
15:00

Sommerskole i Kirkeladen

Læs mere her: www.de4kirker.dk/boernehjoerne/sommerskole-2020/

4. aug 09:00
15:00
4. aug 09:00 -
15:00

Sommerskole i Kirkeladen

Læs mere her: www.de4kirker.dk/boernehjoerne/sommerskole-2020/

5. aug 09:00
15:00
5. aug 09:00 -
15:00

Sommerskole i Kirkeladen

Læs mere her: www.de4kirker.dk/boernehjoerne/sommerskole-2020/

6. aug 09:00
15:00
6. aug 09:00 -
15:00

Menighedsrådsmøde i Kirkeladen

19. aug 19:00
21:00
19. aug 19:00 -
21:00

KIRKEKALENDEREN APP

Få gudstjenester, møder og sogneoplysninger direkte på din smartphone.

Android
Iphone

 

Læs mere her

KIRKESIDEN

Hele planen er med forbehold.

Nye vejledninger for genåbning af Folkekirken er på vej, og dem følger vi naturligvis.  

KIRKEBILEN

Lyngøs Biler har valgt at stoppe forretningen, og vi vil gerne sige tak for mange års godt samarbejde.
Vi arbejder på en anden løsning på kirkekørsel.


– Kontakt kirkegårdskontoret - Kirkeladen tlf.nr.: 98 83 80 49

 

 

 

 

BRØNDERSLEV PROVSTI