Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Møder

BegivenhedDato

Menighedsrådsmøde i Kirkeladen

7. okt 19:00
21:00
7. okt 19:00 -
21:00

Menighedsrådsmøde i Kirkeladen

Mødet starter kl. 19.00

18. nov 18:00
21:00
18. nov 18:00 -
21:00

Billeder fra studietur

Studietur 2013 34
Studietur 2013 33
Studietur 2013 32
Studietur 2013 31
Studietur 2013 30
Studietur 2013 29
Studietur 2013 28
Studietur 2013 27
Studietur 2013 26
Studietur 2013 25
Studietur 2013 2758
Studietur 2013 2759
Studietur 2013 2772
Studietur 2013 2773
Studietur 2013 2776
Studietur 2013 2783
Studietur 2013 2785
Studietur 2013 2786
Studietur 2013 2787

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

Valgforsamling


Valgforsamlingen afholdes tirsdag den 15. september 2020 og skal afvikles efter en fast dagsorden.


Valgforsamlingen indledes med, at der vælges en dirigent. Dirigenten må ikke være medlem af valgbestyrelsen. Dirigenten leder valgforsamlingen og er sammen med valgbestyrelsen ansvarlig for afviklingen af afstemningerne.


På valgforsamlingen orienterer formanden for menighedsrådet om menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.


Dagsorden for valgforsamlingen:

1.    Velkomst ved valgbestyrelsen.

2.    Valg af dirigent.

3.    Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.

4.    Opstilling af kandidater til menighedsrådet.

5.    Kandidaternes egen præsentation.

6.    Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.

7.    Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.

8.    Skriftlig og hemmelig afstemning.

9.    Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.

10.    Valg af stedfortrædere efter samme procedure.

11.    Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.

12.    Eventuelt.


ORIENTERINGS- OG MENIGHEDSMØDE I KIRKELADEN DEN 9.6.2020

LÆS referat af orienteringsmødet her

 

 

MENIGHEDSMØDE I KIRKELADEN DEN 2. OKTOBER 2019

Velbesøgt menighedsmøde i Kirkeladen

Efter en kort beretning fra menighedsrådet om årets gang fortalte kirkegårdsleder Jens Dejgaard Jensen fra Silkeborg, om kirkegårdene gennem tiderne.
Det var inspiration til os i arbejdet med udvikling af de4kirkers kirkegårde.

Efter kaffen var der orientering fra udvalg og provst, og en god debat om bl.a. vores sommerskole.

REFERAT FRA MENIGHEDSMØDE DEN 2/10 2019

Læs her

MAD OG MENINGER I KIRKELADEN 2018

Der blev afholdt menigheds- og visionsmøde i Kirkeladen den 18. april 2018.


Chefkonsulent Annette Højmann, Ankerhus, førte os igennem aftenen.


Først på aften var der indlæg fra de forskellige udvalg, som kunne fortælle at det går godt i de4kirker.


Senere blev de fremmødte inddelt i grupper, hvor der blev talt ud fra et spørgsmålsark.
Noget af det der blev lagt vægt på, var det gode fællesskab, som er en af de4kirkers visioner og på hvordan vi er imødekommende over for nye i menigheden.


Aften bød også på nye tiltag, som menighedsrådet kan arbejde videre med i de kommende år.


MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER TIL STIFTSMENIGHEDSRÅDSMØDE I AALBORG STIFT LØRDAG 20 MAJ 2017

NYT MENIGHEDSRÅD - NY PRÆST - NY GRAVER

1. dec. sker der store forandringer.

Et nyt menighedsråd er valgt med 7 nye medlemmer. Det nye råd på i alt 13 medlemmer tiltræder 1. søndag i advent.

Da Provst Yvonne og graver Knud Erling har valgt at stoppe skal vi også have både ny provst og graver.

Vi forventer en ny præst/provst ansat i det nye år.

Menighedsråd og personale vil gerne rette en stor TAK til Yvonne for 12 gode år som præst ved de4kirker. Yvonne har med sit store arrangement været med til at sætte kirkeliv højt på dagsorden. 

Graver Knud Erling Nielsen har valgt at gå på pension efter 21 års tjeneste som graver og kordegn.  Vi vil også her sige tak for de gode år, hvor der er sket mange forandringer og der har været mange udfordringer.

Som ny graver har vi valgt Allan Havsager Christensen, højenvej 129, Tømmerby, som tiltræder 1. dec. Vi byder Allan velkommen og håber på et godt samarbejde.

Det nye menighedsråd har netop konstitueret sig. Menighedsrådet glæder sig til de kommende 4 år, der ligger mange nye opgaver forude med ansættelse af ny præst og fastholdelse af det gode kirkeliv ved de4kirker.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016

Der blev fredsvalg ved de4kirker
Nedenstående blev valgt ind:

Fra Stenum:
John Jul Jensen
Susanne Kildefjord
Susanne Holtze

Fra Tolstrup:
Ingrid Merethe Nielsen
Gitte Møller Nielsen
Susanne Kristensen

Fra Ø. Hjermitslev:
Bodil Ulbjerg Jørgensen
Jens B. Simonsen
Betina Leed 

Fra Thise:
Knud L. Pedersen
Bodil Hemmingsen
Gitte Sørensen
Jytte Sloth

 

MENIGHEDSRÅDSVALG 2012

Fælles menighedsråd:

 

I 2011 besluttede menighedsrådene for de 4 kirker, at det kunne være praktisk og udviklende at indgå i et fællesskab.

Denne beslutning fik vi opbakning til på et menighedsmøde d. 22.8-2012 i Thise og ligeledes på et møde i Kirkeladen, Stenum den 12.9.2012. Tak for det.


Det blev besluttet, at det nye menighedsråd skulle sammensættes af 3 fra Stenum - 3 fra Tolstrup - 3 fra Ø. Hjermitslev og 4 fra Thise sogn, i alt 13 valgte medlemmer.

Valget er nu overstået og de valgte medlemmer kan ses under fanen: Medlemmer.

Det nye menighedsråd konstituerede sig d. 14.11-2012 i Kirkeladen.

Mødet er som alle menighedsrådsmøder offentligt og kan læses under fanen: Referater.

Vi glæder os til arbejdet i det nye råd og håber, at det vil blive til fælles bedste og styrke for det kirkelige arbejde i hele pastoratet.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2008

Efter opstillingsmøderne i Tolstrup-Stenum og i Ø.Hjermitslev, blev der kun oprettet een liste hvert sted. Det vil sige, at der ikke blev rigtig valg, men det vi kalder fredsvalg.  De opstillede kandidater er nu tiltrådt i det nye menighedsråd fra kirkeårets begyndelse. 1. søndag i advent.

Der er oprettet et fælles menighedsråd for Tolstrup, Stenum og Ø.Hjermitslev.

Det kalder vi en historisk begivenhed, og glæder os meget til at arbejde sammen. Nu er vi eet menighedsråd med 3 kirker.

De første 4 år har vi fået dispensation fra Kirkeministeriet til at være  10 råds-medlemmer. 4 fra Ø.Hjermitslev, 3 fra Stenum og 3 fra Tolstrup.

I undermenuerne i menighedsråd, er det vist hvem der er valgt, og hvem der sidder i forskellige udvalg.

 

Info-tjenesten

 

Her kan du tilmelde dig Email-info om gudstjenester og arrangementer.  

Subscribe

* påkrævet
Nyhedsmail

Vælg, hvordan du vil modtage information fra de4kirker.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet via linket nederst i mailen.

Del dette:

PRIVATLIVSPOLITIK

Gudstjenester

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Stenum kirke

27. sep 10:30
11:30
27. sep 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Thise kirke

4. okt 10:30
11:30
4. okt 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Tolstrup kirke

11. okt 10:30
11:30
11. okt 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Ø. Hjermitslev kirke

18. okt 10:30
11:30
18. okt 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Stenum kirke

25. okt 10:30
11:30
25. okt 10:30 -
11:30

Andre arrangementer

BegivenhedDato

Babysalmesang i Stenum kirke

Babysalmesang er for mor/far og baby (0-1 år). Tilmelding og nærmere information: …

28. sep 10:00
11:30
28. sep 10:00 -
11:30

Kvindecafé i Kirkeladen

28. sep 14:30
16:30
28. sep 14:30 -
16:30

Sangaften med Erik Sommer i Stenum kulturhus

Denne aften har vi fornøjelsen af at have Erik Sommer på besøg. Han er en fantastisk …

1. okt 19:30
21:30
1. okt 19:30 -
21:30

Babysalmesang i Thise kirke

Babysalmesang er for mor/far og baby (0-1 år). Tilmelding og nærmere information: …

5. okt 10:00
11:30
5. okt 10:00 -
11:30

Menighedsrådsmøde i Kirkeladen

7. okt 19:00
21:00
7. okt 19:00 -
21:00

Kvindecafé i Kirkeladen

19. okt 14:30
16:30
19. okt 14:30 -
16:30

KIRKEKALENDEREN APP

Få gudstjenester, møder og sogneoplysninger direkte på din smartphone.

Android
Iphone

 

Læs mere her

KIRKESIDEN

Hele planen er med forbehold.

Nye vejledninger for genåbning af Folkekirken er på vej, og dem følger vi naturligvis.  

KIRKEBILEN

Lyngøs Biler har valgt at stoppe forretningen, og vi vil gerne sige tak for mange års godt samarbejde.
Vi arbejder på en anden løsning på kirkekørsel.


– Kontakt kirkegårdskontoret - Kirkeladen tlf.nr.: 98 83 80 49

 

 

 

 

BRØNDERSLEV PROVSTI