Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

EPITAFIER

Den første ovale sten: Den ædle og høifornemme Mand, nu sal. Pder Thomsen Kiærulv, forrige Forpagter paa Hiermidslefgaard, føød i Sundby 1661 d. 9. Nov., døød paa Hiermidslefgaard 1717 d. 29. Aug. Jorden, min Moder, fødte mig; Ormen, min Broder, favner mig; Gud, min Fader, glæder mig.

 

På den anden ovale sten: Den ædle og gudelskende Mad. Margareta Henr. Hemmer, forhen boende paa Hiermidtslevgaard, føød paa Knuds-Eje 1672 d. 23. Juli, Legemet boer i Joordens Skiød, Siælen boer i Abrahams Skiød, begge samles i Jesu Skiøød.

 

Margareta Henr. Hemmer blev 1723 gift anden gang med Jørgen Nielsen Birch fra Odden, der ligeledes var forpagter på Hjermitslevgaard. De døde begge 1756 i Hjørring, hvor han var sagfører.

 

På den nederste ovale sten: Stat, Læser! stat og læs: Her under Joorden giemmes den salige Kiærulv med sin dydig Hustru Hemmer, hvis Liv var lykkefuld, hvis Dyd var prisefuld, hvis Død var himmelfuld; de ligger nu i Muld.


I ni og tyve Aar det Ægteskab har været,
to Sønner, Døttre 5, Gud dennem med har æret;
en Seng dem favnet før, nu favner dem en Grav,
en Himmel Siælene; Viig! Viig nu af!

 


 

 

Den første ovale sten: Den hæderbaarne sal. Matrone Anne Frantz Datter var føød i Vrendsted Præstegaard d. 12. Dec. 1681 levede et kiærligt Ægteskab i Tolstrup Præstegaard i 12½ Aar, var Moder af 4re Børn, døde d. 7. Dec. 1709.

 

Hvad Guds Frygt, Dyd og Ynde,
hvad Zire kan en Kvinde,
som Blomstret her faldt af,
og blegned i sin Grav.

 

På den anden ovale sten: Lacrimosæ hujus vitæ initia Slaglosiæ sælandorum debet Nicolaus C. Iversonius, nat. d. 31. Dec. Ao 1657 ministerio Ecclesiæ hujus inserviit annos 46. 15. Liberorum parens, binanani conjungii alias dulcissimi miserando exitu infelicismus, obitt Ao 1726. ad chora sua pignora lætus obiens. Qvi me novenuli, odio exercuisti immunde Munde, Valeto!
- (Sin Indtræden i dette taarefulde Liv skylder Niels C. Iversen Slagelse paa Sjælland, hvor han fødtes 31. Dec. 1657. Han beklædte Embedet ved denne Kirke i 46 Aar, var Fader til 15 børn og døde 1726, højst ulykkelig over den bedrøvelige Udgang af [sit andet nye?] Ægteskab, som ellers var saare kærligt, idet han glad gik bort til sine kæres Flok. - Farvel, du urene Verden, som har hjemsøgt mig med et [---] Had!

 

På den tredje ovale sten under disse to: Hancæ meam lætus suscepit Jesus in ulnas, Lætagius semper agit, mox ubi lætus agam Desideratissimæ heu! Qvondam Conjugii posuit d. 29. Maj 1710. Maritus gemebundus. - (Denne min [sl. Hustru] tog Jesus glad op i sine Arme. Hun lever for stedse i Glæde [der], hvor jeg snart vil leve glad, ak, højst savnede! [Dette] satte over sin fordums Ægtefælle d. 29. Maj 1710 den sukkende Ægtemand.)

 


 

 

D.O.M.S. Hic. reqviescunt sancti cineres Annæ Petreæ, qvæ ex honesta Brøndeslundensium familia Ao 1654 origine ducta, casto conjugio primumi juncta Viro, Dno Jano P. Hosbondio, qvaterna prole feminea Senem beavit, iteratis 15. annorum nuptiis æqve foecundis quinq liberorum læta Mater exstitit, trium sexus Masculi seqvioris duarum. Sed vero tandem sextum enixa partum gravissimo dolore victa, mente malorum victrice objit Ao 1696 6. Eid. Jun. acerbo dulcissimi convictus relicto desiderio. Abiit obitu eheu præmaturæ uxor jucunda, Mater pia, provida, longiore vita dignissima nisi meliore ipsam beare festinasset S. Numen. Solas Exuvias tegit Tumulus anima dulci sono Jubilo inter coelites beata satiatur æternum. P. M.


- (D.O.M.S. [Deus omnes mortales salvet = Gud frelse alle Mennesker]. Her hviler den hellige Aske af Anna Pedersdatter, som fødtes 1654 i en agtværdig Familie i Brønderslund. Første Gang forenet i fromt Ægteskab med Hr. Jens P. Hosbond lyksaliggjorde hun den gamle Mand med fire Døtre; efter at have indgaaet et nyt lige saa frugtbart Ægteskab, [Hun blev gift med den efterfølge præst Niels Ifversen Ærøe] der varede 15 Aar, blev hun fem Børns lykkelige Moder, tre af Mandkøn og to af det ringere Køn. Men endelig blev hun, da hun for sjette Gang fødte, overvunden af den meget haarde Smerte, og idet Sjælen overvandt Lidelserne, døde hun Aar 1696 d. 8. Juni, efterladende sig bittert Savn af lifligt Samliv. Afdøde gik, ak, altfor tidlig bort; hun, den elskelige Hustru, den fromme, omhyggelige Moder, der visselig havde fortjent et længere Liv, hvis ikke den hellige Gud havde ilet med at lyksaliggøre hende med et bedre. Gravhøjen dækker alene hendes jordiske Levninger: hendes salige Sjæl mættes evigt blandt de himmelske Beboere med sød Jubelsang. P. M. [pax menti = Fred med hendes Sjæl].

 


 

 

Teksterne til ovenstående epitafier er gengivet efter Albert Thura: Aalborg Stifts Beskrivelse i Nørre Jylland, 1735, og citeret efter Vendsysselske Aarbøger 1923-24, s. 260ff. Epitafierne er alle ophængt på skibets nordvæg idag som i 1735 og sikkert også, da de blev hængt op første gang.

 


På sydvæg træepitafie med udskæringer og til dels guldbelagt over Jens Lassen Iversen, død 1771, restaureret 2003.

 

Med følgende indskrift:

 

Dette Ihukommelse Tegn.
Tilhører den Salige Gudsmand Velærverdige Højlærde

Hr. JENS LASSEN LARSEN

Hvis livs lys andtændt i Vadum præstegaard d. 18 mati 1717

Skinnede siden i sevnet og lærdom, baade som en oprigtig ægtemand

med sin kiere Hustru

Mad; MADREN BUDSBERG

Som han kom i ægteskab med 30 ocb`A*.1749

Og som en retskaffen Præstemand for Tolstrup og Stenum Meenigheder.

Hvortil han blev Sognepræst d. 20 nov 1747 samme meenigheders

Fattige og Stenums sogns skolehold.

Han skænkede efter Fundatz af 25 august A*. 1769 den Capital

400 Rigsdaler. Hvilken gave efter Fundatz af sam Aar

Han forøgede med 100 Rigsdalere til Gudelige Bøgers Indkøb.

Sine tvende menigheder til Gudelig brug og Christelig opbyggelse,

i ovennævnte sogner, og derpaa døde d. 15 octobris A*. 1771.

 

Den stund du haver Tiid, giør godt om du det kand.

Pas paa dit kald med flid, som denne Præste mand.

Han var sin meenighed en god trofast Siæle hyrde,

Han bær medlidenhed med armes tung byrde,

Hans Ære minde bør derfor her tegnet staae,

Gak læsere og giør, som han du ligesaa.

 

Som det fremgår af ovennævnte var han stifter af et legat til uddeling af Nye Testementer til fattige konfirmander i pastoratet, og til underhold af skolevæsen i Stenum, og til uddeling til fattige i Tolstrup og Stenum.

 

 

 

INFO-TJENESTE

Her kan du nu tilmelde dig Email-info om gudstjenester og arrangementer.  

* påkrævet

Vælg, hvordan du vil modtage information fra de4kirker.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet via linket nederst i mailen.

Del dette:

PRIVATLIVSPOLITIK

Gudstjenester

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Stenum kirke

2. Pinsedag

1. jun 10:30
11:30
1. jun 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Ø. Hjermitslev kirke

7. jun 10:30
11:30
7. jun 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Tolstrup kirke

14. jun 10:30
11:30
14. jun 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Thise kirke

21. jun 10:30
11:30
21. jun 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Stenum kirke

28. jun 10:30
11:30
28. jun 10:30 -
11:30

Andre arrangementer

BegivenhedDato

Orienterings- og Menighedssmøde i Kirkeladen

Menighedsrådet indbyder til orienteringsmøde. Der orienteres om årets gang i …

9. jun 19:00
21:00
9. jun 19:00 -
21:00

Sommerskole i Kirkeladen

Læs mere her: www.de4kirker.dk/boernehjoerne/sommerskole-2020/

3. aug 09:00
15:00
3. aug 09:00 -
15:00

Sommerskole i Kirkeladen

Læs mere her: www.de4kirker.dk/boernehjoerne/sommerskole-2020/

4. aug 09:00
15:00
4. aug 09:00 -
15:00

Sommerskole i Kirkeladen

Læs mere her: www.de4kirker.dk/boernehjoerne/sommerskole-2020/

5. aug 09:00
15:00
5. aug 09:00 -
15:00

Sommerskole i Kirkeladen

Læs mere her: www.de4kirker.dk/boernehjoerne/sommerskole-2020/

6. aug 09:00
15:00
6. aug 09:00 -
15:00

Menighedsrådsmøde i Kirkeladen

19. aug 19:00
21:00
19. aug 19:00 -
21:00

KIRKEKALENDEREN APP

Få gudstjenester, møder og sogneoplysninger direkte på din smartphone.

Android
Iphone

 

Læs mere her

KIRKESIDEN

Hele planen er med forbehold.

Nye vejledninger for genåbning af Folkekirken er på vej, og dem følger vi naturligvis.  

KIRKEBILEN

Lyngøs Biler har valgt at stoppe forretningen, og vi vil gerne sige tak for mange års godt samarbejde.
Vi arbejder på en anden løsning på kirkekørsel.


– Kontakt kirkegårdskontoret - Kirkeladen tlf.nr.: 98 83 80 49

 

 

 

 

BRØNDERSLEV PROVSTI