Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

 

 

Pinsedagen

 

v1  Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. v2  Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. v3  Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. v4  Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.

v5  I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. v6  Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. v7  De var ude af sig selv af forundring og spurgte: »Hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? v8  Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? v9  Vi parthere, medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, v10  Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romere, v11  jøder og proselytter, kretere og arabere ? vi hører dem tale om Guds storværker på vore egne tungemål.« v12  Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden: »Hvad skal det betyde?« v13  Men andre spottede og sagde: »De har drukket sig fulde i sød vin.«

 

Peters prædiken pinsedag

 

v14  Da trådte Peter frem sammen med de elleve, og med høj røst talte han til dem: »Jøder og alle I, som bor i Jerusalem! Dette skal stå klart for jer, læg mærke til mine ord: v15  Disse folk er ikke berusede, som I tror, det er jo kun den tredje time på dagen. v16  Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel:
       v17  Det skal ske i de sidste dage, siger Gud:
      Jeg vil udgyde af min ånd
      over alle mennesker.
      Jeres sønner og døtre skal profetere,
      jeres unge skal se syner,
      jeres gamle skal have drømme.
       v18  Selv over mine trælle og trælkvinder
      vil jeg udgyde min ånd i de dage,
      og de skal profetere.
       v19  Jeg gør undere oppe på himlen
      og sætter tegn nede på jorden,
      blod og ild og kvælende røg.
       v20  Solen forvandles til mørke
      og månen til blod,
      før Herrens store og herlige dag kommer.
       v21  Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses.

v22  Israelitter, hør disse ord: Jesus fra Nazaret ? en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger og undere og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt iblandt jer, sådan som I selv ved ? v23  ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og ved lovbryderes hånd naglede I ham til korset og dræbte ham. v24  Men Gud gjorde en ende på dødens veer og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. v25  Om ham siger David nemlig:
      Jeg havde altid Herren for øje,
      han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle.
       v26  Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede,
      ja, mit legeme skal bo i håb.
       v27  For du vil ikke lade mig blive i dødsriget,
      din hellige vil du ikke lade se forrådnelse.
       v28  Du lærte mig livets veje,
      du vil mætte mig med glæde for dit ansigt.
v29  Brødre, om patriarken David kan jeg ligeud sige til jer, at han er både død og begravet, og hans gravsted er hos os den dag i dag. v30  Eftersom han var profet og vidste, at Gud med ed havde tilsvoret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, v31  forudså og talte han om Kristi opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive i dødsriget, og hans krop ikke skulle se forrådnelse. v32  Denne Jesus har Gud ladet opstå. Det er vi alle vidner på. v33  Han er ophøjet til Guds højre hånd og har fra Faderen fået Helligånden som lovet, og den har han nu udgydt. Det er det, I både ser og hører. v34  For David steg ikke op til himlene, men siger selv:
      Herren sagde til min herre:
      Sæt dig ved min højre hånd,
       v35  indtil jeg får lagt dine fjender
      som en skammel for dine fødder!
v36  Så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus.«

 

Tilbage til Pinse

 

Info-tjenesten

 

Her kan du tilmelde dig Email-info om gudstjenester og arrangementer.  

Subscribe

* påkrævet
Nyhedsmail

Vælg, hvordan du vil modtage information fra de4kirker.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet via linket nederst i mailen.

Del dette:

PRIVATLIVSPOLITIK

Gudstjenester

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Stenum kirke

27. sep 10:30
11:30
27. sep 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Thise kirke

En ny tradition er skabt.Også i år bliver høsten fejret med …

4. okt 10:30
11:30
4. okt 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Tolstrup kirke

11. okt 10:30
11:30
11. okt 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Ø. Hjermitslev kirke

18. okt 10:30
11:30
18. okt 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Stenum kirke

25. okt 10:30
11:30
25. okt 10:30 -
11:30

Andre arrangementer

BegivenhedDato

Babysalmesang i Stenum kirke

Babysalmesang er for mor/far og baby (0-1 år). Tilmelding og nærmere information: …

28. sep 10:00
11:30
28. sep 10:00 -
11:30

Kvindecafé i Kirkeladen

28. sep 14:30
16:30
28. sep 14:30 -
16:30

Sangaften med Erik Sommer i Stenum kulturhus

Denne aften har vi fornøjelsen af at have Erik Sommer på besøg. Han er en fantastisk …

1. okt 19:30
21:30
1. okt 19:30 -
21:30

Babysalmesang i Thise kirke

Babysalmesang er for mor/far og baby (0-1 år). Tilmelding og nærmere information: …

5. okt 10:00
11:30
5. okt 10:00 -
11:30

Menighedsrådsmøde i Kirkeladen

7. okt 19:00
21:00
7. okt 19:00 -
21:00

Babysalmesang i Ø. Hjermitslev kirke

Babysalmesang er for mor/far og baby (0-1 år). Tilmelding og nærmere information: …

19. okt 10:00
11:30
19. okt 10:00 -
11:30

KIRKEKALENDEREN APP

Få gudstjenester, møder og sogneoplysninger direkte på din smartphone.

Android
Iphone

 

Læs mere her

KIRKESIDEN

Hele planen er med forbehold.

Nye vejledninger for genåbning af Folkekirken er på vej, og dem følger vi naturligvis.  

KIRKEBILEN

Lyngøs Biler har valgt at stoppe forretningen, og vi vil gerne sige tak for mange års godt samarbejde.
Vi arbejder på en anden løsning på kirkekørsel.


– Kontakt kirkegårdskontoret - Kirkeladen tlf.nr.: 98 83 80 49

 

 

 

 

BRØNDERSLEV PROVSTI